Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod k používání vertikutátoru

article preview
Upravený manuál
k používání vertikutátoru-provzdušňovače Hecht.
(Součást výpůjčky)
 
Jak jsme oznámili na říjnové hlavní stránce zpravodaje, v půjčovně v Trávníku (u pí Bozděchové čp. 2 – u Macků) je možné si vypůjčit nový vertikutátor. Stále je pěkné počasí, které umožňuje jeho užití. Proto zveřejňujeme upravený manuál k jeho používání.
Předpokládáme, že každý kdo si stroj vypůjčí, bude s ním pracovat podle návodu.
 
Vertikutátor není rekultivátor, který se používá k zakládání trávníků.
Vertikutátor trávník pouze provzdušňuje. Používá se především na jaře a na podzim. V době vegetačního klidu se nepoužívá. 
Stroj nepoužívejte v mokré trávě. Strojem při provzdušňování pohybujte jen vpřed. Při couvání nefunguje sběr a sušina se hromadí pod strojem. Couvání je možné pouze se zastaveným válcem. Všechna kola musí být nastavena na stejnou výšku.
Před provzdušňováním trávník posekejte na výšku 4 cm. Neprovzdušňujte trávník nově založený, mokrý, nebo příliš suchý. Po provzdušňování přejeďte trávník ještě jednou sekačkou,  tím odstraníte zbytky sušiny. V případě sucha je třeba trávník po provzdušňování několik dní kropit. Když po vykartáčování, nebo frézování budou v trávníku prázdná místa, dosejte je. 

1-nozovy-a-dratovy-valec.jpg 2-demontaz-imbus-klicem.jpg 3-namontovany-kartac..jpg

Obr. 1. -2. - 3.
 
 Výměna frézy za kartáč (obr. 2.), se provede uvolněním ložiska pomocí imbus klíče (součást výpůjčky). Vyjme se fréza a vloží se kartáč. Dobře dotáhnout šrouby, neztratit podložky (obr. 3).

4-freza-a-kartac.jpg

Obr. 4- nožová fréza a kartáč“ s pružinami.
 
Výměna válce se provede po uvolnění šroubů a sejmutí klemi ložiska pomocí imbus klíče (11A). Nový válec se zasune do otvoru unášeče. Klema ložiska se přimontuje zpět (12A).
 

5-odolnost-ipx.jpg

Obr. 5
 
o IPX3 - chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu 5 minut.                            
o IPX4 - chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IPX-3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech (obr. 5).
o Čištění vertikutátoru stříkající vodou výrobce zakazuje, ale nevylučuje. Ve výše uvedené tabulce stroj splňuje elektrické krytí proti vodě IPX4. Seřizování a čištění provzdušňovače lze provádět pouze na stroji odpojeném od spotřebitelské sítě. (K čištění ještě níže.)                                                           
o K připojení vertikutátoru k venkovní zásuvce se doporučuje použití prodlužovací šňůry opět s krytím IPX 4. (B) a provléknutí okem a zajištěním na  závěsu šňůry. (7A) Před přejíždění šňůry válec vypněte. Nepřejíždějte zvednutím předních koleček!
o Stroj lze spustit po současném přidržení madla (B) a zmačknutím bezpečnostního knoflíku (A). Uvolněním madla (B)se stroj následně zastaví.
o Při práci se strojem je třeba dbát na bezpečnost práce, doporučeny jsou brýle a rukavice. Je třeba dohlédnout, aby nebyly v blízkosti děti nebo domácí zvířata.

6-tabulka.jpg

Obr. 6 
 
  „Řadící“ pákou se zvedá a spouští výška válců nad zemí. Výška se nastavuje podle stupnice 0 - 4. Stupeň 0 se používá při kartáčování, pokud je vrstva zbytků travní plsti silnější. Při 0 je 6 mm nad zemí. Druhý sloupec v tabulce se používá ke kartáčování. Třetí sloupec k frézování. Při nastaveném stupni pronikne pružina nebo nůž do uvedené hloubky provzdušňování (obr. 6). 
 

7-schema-pojizdeni.jpg

Obr .č. 7
 
a) Kartáčování: doporučujeme nastavit výšku na polohu 2, případně 3, podle síly zbylé travní plstě a nerovnosti trávníku. S tím je také třeba rozhodnout kartáčování s košem, nebo bez koše. Pokud kartáčujete malý trávník v dostatečně suchém stavu, pak ponechte koš. Pokud je stav plstě silnější a kartáčujete na 3 a následně č. 4, doporučujeme koš sejmout a následně k vyhrabání sušiny použít hrábě.
Při kartáčování pojíždějte plynule vpřed podle obr. 7, nevracejte se, drť se hromadí pod strojem. Může se stroj poškodit-přehřát.
b) Pokud je třeba kartáčovat ještě s nastavením 4. pozice, vyhrabejte trávník a opakujte kartáčování stejným postupem, ale kolmo na předešlé pojíždění. Tam, kde zůstává mech, nemá smysl jej „drancovat na hlínu“, ale použít antimech, nebo jinou chemii. Kartáčování ani frézování neodstraní kořínky mechu.
c) Při použití nožového válce je postup obdobný. Je třeba dbát, aby se při pojíždění nože netupily o skryté kameny, nebo zahradní dlažbu.
 

8-na-plachte.jpg 9-kompost.jpg

Obr. č. 8 a 9
 
Pokud budete kartáčovat plochu asi 10x10m, případně větší, může být velké množství kompostovatelného odpadu (obr. 8-9). Osvědčilo se přemístění odpadu na plachtu a odtažení na kompost. 
 
Čištění provzdušňovače: 
 
10-cisteni.jpg 11-vycisteno.jpg
 
Obr. č. 10 a 11.
 
I při běžně vlhké půdě trávníku nanese rychle rotující kartáč až několik centimetrů silnou vrstvu zeminy na spodní kryt (obr. 10). Je třeba jej očistit. Po prvních zkušenostech je lepší po ukončení práce a odpojení stroje od elektrické sítě vyjmout válec (kartáč, nebo frézu) z ložiska. Postavit stroj na bok, volným proudem z hadice navlhčit nanesenou zeminu a současně jí uvolňovat „špachtlí“. Obdobně očistit kolečka. Následně opatrně vystříkat zbytky zeminy, utřít na vlhko horní část stroje a poté stroj nechat dobře vyschnout (obr. 11).
Vyjmuté válce můžete vystříkat ostře vodou, očistit zbytky zeminy a ponechat také dobře vyschnout.
Na dobře vyschlý stroj poté namontujte uvolněný válec, nebo odevzdejte válec v půjčovně se strojem.
 
Stroj je třeba vrátit dobře ošetřený.
Upozornění:
Při prvním použití došlo k vypadnutí pojezdového kolečka. Pokud se vám přihodí takováto porucha, je třeba se poohlédnout po vypadlém šroubu. Vlastní oprava není složitá, ale provádí se po opatrném sejmutí čelního plastového krytu na kolečku.  Lépe je stroj s upozorněním na poruchu vrátit do půjčovny. 
Jakoukoliv poruchu nahlaste při vrácení.
Se strojem je třeba zacházet opatrně a vždy dávat pozor na bezpečnost práce. Před zahájením práce (zejména bez koše), je třeba trávník předem vyhrabat a odstranit kameny a jiné předměty, které by mohly od válce vyletět za stroj.
Pokud byste dopravovali stroj do půjčovny „po svých“, to znamená po kolečkách, pak se doporučuje pojíždět jen s vyjmutým válcem.
 
Výrobce požaduje, aby uživatel vertikutátoru byl vždy předem poučen o jeho správném a bezpečném používání.  Originál manuálu je v půjčovně k dispozici.
 
Přejeme všem dobrý výsledek při použití  vertikutátoru.  
Rada Spolku
27. říjen 2021